' 2019 Merlot, Napa Valley - Whitehall Lane Winery